• BAE Şirket
 • Dubai: Zenginler İçin “Yeni İsviçre”

 

BAE Şirket kuruluş ücreti paket olarak 1025 ABD$’dan başlar ve yıllık ücretler de 1840 ABD$’dan ibarettir. "FBS KOTSOMITIS", 1998’den beri faaliyette olan, tanınmış ve resmi lisanslı ve nizami yerel üye/ortak şirketlerle beraber uluslararası profesyonel hizmetler sunmak için kurulmuş bir şirkettir. İşlemleri başlatmak için bize contact.tr@fbsemirates.com adresini kullanarak mail gönderebilir ya da iletişim formu’muzu kullanabilirsiniz.

Dubai: Zenginler İçin “Yeni İsviçre”

2013 – AB’de ve Global Kriz ve ‘Zengin Arayışı’ ya da daha doğrusu ‘Orta Kademe Zengin Arayışı’

…Son Perde!

Basitçe ve pragmatik anlamda Uluslararası Finans Merkezleri ve Uluslararası Vergi Planlama ve Varlık Koruma Dünyası için ‘Yakın Gelecek’ neler getiriyor… ve Optimal Çözümler, Stratejiler ve Eylemler.

Zenginler için ‘Yeni İsviçre’ …

Mayıs 2013 – ABD ve AB’den kimliklerinin açıklanmasını istemeyen deneyimli servet yönetimi, varlık koruma ve uluslararası vergi planlama uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından kaleme alınmıştır

‘Orta Kademe Zengin Arayışı’na öncülük eden taraflar: ‘Eski Dünyanın’ bütçe açıkları, devlet borçları, bankacılık krizleri ve ekonomik kriz sorunları, umutsuz büyüme beklentilerine sahip, ‘Yeni Dünyanın’ güçlü ve ayrıcalıklı rakiplerinin meydan okumalarından korkan ve –kaçınılmaz bir şekilde- yaralı, yetersiz sermayeli ve önemli miktarda banka mevduatından mağdur olan problemli bankacılık sektörleri bulunan güçlü, yüksek vergi oranlarının uygulandığı ülkelerin yatırımları ve insan sermayesi (mükellef tabanı) Uluslararası Finans Merkezleri veya vergi cennetleri yoluyla ‘Yeni Dünya Ülkeleri’ne uçmaktadır.

Durumları ve rekabet avantajlarının yokluğu göz önünde bulundurulduğunda bireyleri, parayı ve işletmeleri vergisel amaçlarla kendi ülkelerinde tutmak için makul görülen esas amaçları ve menfaatleri şunlardır:

 • Fiziksel olarak yurtdışına yerleşmiş olsalar dahi mükelleflerinin vergi mukimliğini değiştirme özgürlüklerini sınırlayarak vergi gelirlerinin topluca daha ‘elverişli ülkelere’ uçması engellenmektedir, bunun istisnası bu duruma karşı her zaman bir çözüm bulan ve aynı zamanda ‘yenmesi çok zor olan’ ve kendileri için tercihen evden uzakta ama ‘uygun bir yerde / rejimde’ –bkz Dubai- en az bir korunaklı güvenli liman bulunan Çok Zenginlerdir.
 • Uygulamada, başka bir ülkede GERÇEK bir işletme ve/veya kişisel çıkarlar bulunmadıkça yurtdışında kişisel ve/veya kurumsal banka hesapları açmayı neredeyse imkânsız hale getirerek paranın yerel bankalarda, ‘evde kalması’nı ve bir kişinin sahip olabileceği bu türden hesapların sayısını sınırlayarak izlemeyi kolaylaştırmayı sağlamak.
 • Vergi gelirlerinin diğer ülkelere sızmasını önlemek için uluslararası vergi planlaması ve varlık koruma tekniklerinin kullanımını sınırlamak

(Diğerleri arasında…) ‘daha az güçlü’ hukuk sistemleri üzerinde baskı kurmak için kullanılan Yöntemler / Önlemler şunlardır:

 • Mahkeme kararı ve vergi anlaşmalarında değişiklik olmaksızın, kolayca ve hızlıca bilgi değişimine olanak sağlamak için diğer ülkelerle Vergi ve Bankacılık Bilgi Değişimi Anlaşmaları
 • ‘Şüpheli işlemlerin’ bildirilmesi zorunluluğu getiren ve ‘kara para aklama’ kavramının tanımının vergi kaçırma ve bazı durumlarda vergiden kaçınma dâhil hemen hemen her şeyi kapsayacak şekilde genişletildiği bir rejimi içeren Kara Para Aklama Mevzuatının Global olarak Bankalara, Emanet Fonlarına ve Kurumsal Hizmet Sağlayıcılara dayatılması! Hesap açılmasını değişik hesap kategorilerine göre örneğin karmaşık kurumsal yapılar, vatandaşlık tercihi gibi çeşitli kategorilerle ilgili olarak birçok ret içeren zor, uzun süren bir süreç haline getiren bankalarda büyük uyumluluk departmanlarının oluşturulmasını desteklemek.
 • Yurt dışına yerleşme ve vergi ikametgâhının değiştirilmesinde ya çıkış vergileri ya da vergi ikametgâhının değişimini etkileyen zaman sınırları (örneğin 10 yıl) koymak için vergiden kaçınmaya ilişkin vergi mevzuatı.
 • İşbirliği yapmayan devletlerin ‘kara listesinin’ tutulması ve uyulmaması halinde yaptırımlar
 • Kendi bölgelerinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bankaları önlemleri uygulamaya ve bunlara uymaya “ikna etmek”. Esasen önlemler yukarıda sayılan hedeflere ulaşmak için yapılandırılmıştır.

Bunlar alınan önlemlerin hemen hemen tamamıdır.

Tüm bunların etkili olması için gerekli şartlar:

İlk olarak tüm bunların işe yaraması için ve yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi için yalnızca çok az sisteme (bir veya maksimum iki seçenek) “açık” kalma “izni verilmesi” ve bunların Çok Zenginlerin barınması ve yerleşmesi için yeteri kadar avantajlı olması gereklidir.

Bu “izin” veya isterseniz “hoşgörü” dış dünya tarafından “iyi kontrol edildikleri” izlenimi vermek için zor şartlara tabi olacak ve bu durumu kanıtlamak için sıkı para aklama prosedürleri mevcut bulunacaktır ancak “uygun şekilde” uygulamada diğer ülkelerle herhangi bir bilgi değişimi anlaşması imzalamaya zorlanmayacak veya imzalamışlarsa da rakip ülkelere yapılanlardan daha sert hükümler içermeyecektir.

Böylece yabancı yatırımcılar için tam gizlilik / anonimlik statüsü mümkün olacaktır.

Aksi takdirde (Çok Zenginler için sığınağın bulunmaması), çok güçlü lobicilik ve tüm endüstrinin, çıkarların ve varlıkların yer değiştirmesi gibi öngörülemeyen sorunlar ve komplikasyonlar gibi çok ciddi, çoklu ve karmaşık problemler ortaya çıkacaktır. Bu durum projenin başarısını tehlikeye atacak veya en iyi ihtimalle önemli ölçüde yavaşlatacaktır.

Bu nedenle belirli bir para ile yatırım yapma bilgi ve iradesi olmadan diğerleri için erişilmesi çok zor olan, ‘Çok Zenginler’ ve ‘Büyük İşletmeler’ açısından erişim zorluğunu artırmak ve eve yakınlıktan veya ev ile bağlantıdan (çok provokatif olurdu) kaçınmak için evden uzakta ve tercihen farklı bir kültürel yapıda en az bir ‘süper güvenli sığınak’ seçilerek bu engelin üstesinden gelinebilir. Dolayısıyla ucuz, çabuk offshore “şirket ve banka hesabı” çözümlerinin herkes için erişilebilir olduğu günler yakında sona erecek ve müşteriler tam gizlilik, güvenli bankacılık ve %0 vergi için daha fazla ücret ve masraf ödemeye razı olmaları gerekecektir. Fakat aynı zamanda çok gelişmiş bir bölgede yaşam tarzı, ticari ve kişisel menfaatler, çok düşük veya sıfır oranlı vergileme rejimi, güvenli bankacılık ve tam gizlilik kesişecektir.

Elbette bir diğer şart TÜM, mutlaka TÜM Uluslararası Finans Merkezlerinin (‘Ayrıcalıklı olanlar’ dışındakiler) önceki paragraflarda ana hatlarıyla belirtilen önlemleri benimsemeye zorlanacaktır…

Diğer bir ifade ile pragmatik olarak tüm çıkışları kapatmanın başarısızlığa mahkûm bir strateji olduğunu oysa bir veya iki “kontrollü” çıkış (ancak herkes için mutlak erişilebilir olmayan ve ‘kontrol edilebilen giriş bariyerlerine’ sahip) bırakan bir stratejinin çok yüksek ihtimalle başarılı olabileceğini, Süper Zenginler ve Güçlülerin arasındaki “Devlerin Savaşını” engelleyebileceğini ve daha kolay uygulanabilir olacağını kabul eden ‘Yeni İsviçre’ stratejisi epey belirgin bir şekilde oyunun içindedir.

‘Yeni İsviçre’nin’ Zenginleri çekmek için ideal olabilmesi için gerekli özellikleri nelerdir? Böyle bir yerde kişisel ve ticari çıkarlar bulunan önemli kişiler için bölgesel olarak bol avantajlar mevcut bulunacaktır:

 • Düşük ya da tercihen sıfır kurumlar vergisi ile %100 serbest ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan kendi ülkesine geri dönme imkânlarına sahip dostane ve avantajlı vergisel ve ticari rejim
 • Herhangi bir ülke ile HİÇBİR bilgi değişimi anlaşması bulunmayan güvenilir banka gizliliği
 • Önemli doğal kaynaklara ve muazzam devlet likid rezervi ve önemli büyüme beklentilerine sahip güvenli, sağlam ve gelişmiş ekonomi
 • Olgun, güvenli ve sağlam sermayeli ve iyi düzenlenmiş bankacılık sektörü
 • Dışarıya bağımlı olmayan ve tercihen Körfez Bölgesi dışında şubesi bulunmayan güçlü yerel bankaların mevcudiyeti
 • 7/24 çevrimiçi para transferi ve yüksek meblağlarda nakit çekimine olanak veren bankacılık sistemi
 • Döviz risklerini ortadan kaldırmak için tercihen dolara sabitlenmiş para birimi
 • Kumar, pornografi gibi etik dışı ve/veya yüksek riskli faaliyetleri tercihen yasaklayan bir rejim
 • Sosyal rahatsızlığın bulunmaması çok düşük suç oranı
 • Üst düzey konaklama, marina, eğlence, süper lüks yaşam tarzı ve birinci kalite alışverişin bolluğu
 • Önemli miktarda ticari faaliyete (yalnızca posta kutuları / pirinç levhalı şirketlerden ibaret bir küçük ada veya devleti değil) sahip gerçek bir iş merkezi, üst düzey ofis alanları ve her seviyede istihdam için personel ve yöneticilerin bolluğu
 • Dünya standartlarında sağlık sistemi
 • Her seviyede çok sayıda üst düzey uluslararası okul ve üniversiteler
 • Gelişmiş telekomünikasyon
 • Eski dünya ve yeni dünya arasında uygun bir coğrafi konumda transit merkezi olarak görev yapan, dikkate değer sayıda direkt uçuş potansiyeline sahip dünya standartlarında bir havaalanı aracılığıyla havayolu bağlantıları
 • İş ve finans dünyası için uygun bir saat dilimi,
 • Tercihen yılın büyük bir bölümü güneşli ve sahil konumunda iyi bir iklim

Ancak en önemlisi, ‘siyasi engellerle’ karşı karşıya kalmaksızın karar alma ve hızlıca ve etkili bir şekilde karar alma ve önlemleri yürürlüğe koyma gücüne sahip VE sistemin birçoklarınca gereğinden fazla kullanılması ve istismar edilmemesi için ‘özkısıtlama’ ve denetim uygulayan güçlü bir liderliğe sahip ve:

 • Herkes tarafından değil yalnızca ciddi yerel ticari ve kişisel çıkarlara sahip olmayı amaçlayan kişiler hatta diğer ortak-dost güçlü ülkelerle sorunlar yaratmamak için daha seçici olarak görece makul sayıda kişi tarafından kullanılan
 • GERÇEK ekonomik ve iktisadi içeriği ve o ülkeye ekonomik katkısı olmaksızın yalnızca avantaj elde etmeyi amaçlayan çok kişi tarafından istismar edilmeyen
 • Katı kara para aklama rejimleri ve sıkı durum değerlendirmesi (müşterinizi ve müşterinizin işletmesini tanıyın) banka ve kurumsal servis sağlayıcı prosedürlerine sahip ve bölgesel düzlemde gerçek kişisel ve ticari menfaati bulunmayan kişilerle kişisel veya kurumsal banka hesabı açılışlarının engellendiği

bir siyasi sistem.

Bu durumda yukarıdaki tüm maddelere kim uygun düşmektedir?

 

Karar: Birleşik Arap Emirlikleri

Fiilen tüm diğer uluslararası finans merkezlerinin çöküşün ardından BAE ve özellikle de Dubai yukarıdaki tüm niteliklere sahip TEK ülke konumunda olup geçtiğimiz haftada ilan edilen İsviçre ve Singapur’daki düşüş ile birlikte anlaşılan o ki BAE, ‘Yeni İsviçre’ olacaktır. Müşterilere talep ve masraflar artmadan / giriş bariyerleri dikkat değer bir şekilde çoğalmadan erişim elde etmeleri tavsiye edilmektedir.

Birleşik Arap Emirliklerinin göstergesi olarak nüfus 1963’ten bu yana 95.000’den (!) 8.5 milyona çıkmıştır. Son kriz sırasında dahi önemli ölçüde nüfus artışı görülmektedir (2003: 4m, 2009: 6.9m, 2010: 7.5m, 2011: 7.9m, 2012: 8.5m). Son yıllarda ortalama yıllık nüfus artışı yaklaşık %7’dir. Etkileyici!

Sırada ne var? Yeni Dünya Düzeni ve Çözümler – Stratejiler – Eylem Planı… Birleşik Arap Emirliklerinin Benzersiz Koruma ve Avantajları!

BAE Banka hesaplarının, Şirketleri ve Yapılarının önemli ölçüde ve artarak kullanıldığını ve bireylerin mutlaka yılın tamamında sürekli yaşamasalar da seyahatlerinin başlangıç yeri olarak kullandıkları bir üs şeklinde fiziksel olarak Dubai’ye yerleştiklerini göreceğiz – Bu makalede ana hatlarıyla belirttiğimiz tüm hususlar nedeniyle şimdiki trend bu yöndedir.

Yüksek vergi yüküne sahip ülkelerin vergiden kaçınma karşıtı çabalarına karşın vergi planlama ve varlık koruma tekniklerine ilişkin ihtiyaçları ve özellikle internet kullanımı yoluyla artan farkındalığı yansıtan yükselen trend ile Kıbrıs, Malta ve Lüksemburg gibi popüler ülkelerin, kullanımının devam edeceğini beklemekteyiz. Genel ifadelerle ve birçok sebepten ötürü, Kıbrıs ve Malta gibi olağanüstü avantajlı ve diğer AB ülkeleriyle karşılaştırılamayacak son derece popüler ANCAK daha fazla ‘içerik’ ve daha dikkatli planlamanın düzenlemelere girdiği ve fazlaca kontrol edilen ve pek çok kar para aklama prosedürünün söz konusu olduğu AB şirketleri ve yapılarının geniş ölçekli kullanımının devam edeceğini kesinlikle göreceğiz. Ayrıca Zenginler BAE’den AB holding şirketleri (Kıbrıs, Lüksemburg ve Malta) aracılığıyla yatırım yapmaya ihtiyaç duyacakları için bu kullanım gereklidir.

Ancak özellikle AB dışında ve çoğunlukla Dubai’de saklanan ekstra nakit ile Kıbrıs ve Malta kullanılacaktır.

Bununla birlikte Malta ve Kıbrıs şirketlerinin banka hesaplarında, en azında Euro bölgesi sorunları çözülene kadar ve hatta daha da sonra (AB Mali Kriz riskleri – mevduat kesintileri, AB bilgi değişimi rejimi nedeniyle) ‘AB güvence sınırı’ olan 100.000 Euro’yu aşan yüksek miktarda paranın AB bankalarında tutulması yönünde tercih beklememekteyiz.

BAE (Dubai) holding şirketleri (ve diğer BAE kurumsal yapıları) paranın güvenli ve gizli bir şekilde AB dışında tutulmasını sağlamak için yoğun bir şekilde kullanılacaktır.

Çok yakında – düşündüğümüzden daha da yakında – gelecekte ….

(a) Şirketlerin malikleri hakkındaki bilgilerin değişimi global şekilde sınırlar arasında büyük engellerle karşılaşmadan hızlıca gerçekleştirilebilecek

(b) Kişisel banka hesapları yalnızca kendi ikametgâhınızın bulunduğu ülkede ya da başka bir ülkede/ülkelerde kişisel çıkarınızın bulunduğu kanıtlanabiliyorsa (örneğin malvarlığı) YALNIZCA o ülkede/ülkelerde mümkün olabilecektir

Not: Bu durumda örneğin bir kişisel banka hesabı sahibi olmak veya yatırımcı ikamet VİZESİ (örneğin Dubai/BAE’de 3 yıllık yenilenebilir VİZE bir Dubai/BAE Serbest Bölge Şirketi kuruluşu ile bonus olarak verilmektedir!) almak için bir yerel şirket açmak amacıyla “avantajlı bir ülkede” (ilave not: Dubai’deki taşınmazlar bu anlamıyla bir fırsattır zira fiyatlar geçen yıldan bu yana %10’dan fazla artış göstermiştir) taşınmaz satın almamız gerekecektir.

(c) Kurumsal banka hesapları yalnızca ikametgâhınızın bulunduğu ülkede ya da YALNIZCA ticari çıkarınızın varlığının kanıtlanabildiği (örneğin şube veya işyeri) ülkelerde mümkün olabilecektir.

Not: gizlilik ve güvenlikle sürekli vergi avantajı elde etmek amacıyla, “avantajlı bir ülkede” iş yapmak, malvarlığı bulundurmak veya korumak için örneğin – ana şirketten bağımsız ya da ana şirketin şubesi- bir yerel şirket kurmamız gerekecektir. ANCAK bu şirketin en azından:

 • Ticari ve ekonomik içeriği bulunmalı (normal bir şirket gibi normal – şüpheli olmayan – faaliyetlerde bulunmalı VE –Dubai / BAE serbest bölgeleri gibi- organize ticaret bölgeleri veya serbest bölgelerde yer almalı, çifte vergi anlaşmaları uyarınca vergisel açıdan mukim olmalı, Posta Kutusu şirketi olmalı tesisleri ya da en azından – e-posta, telefon vb- tam iletişim araçlarına sahip “esnek ofisleri” bulunmalıdır)
 • Diğer ülkede tam yönetim kontrol altında olmalıdır

Bir Dubai / UAE Offshore şirketinin Vergisel Açıdan Mukim Serbest Bölge Kıyı Şirketi ile kombine olarak uygun şekilde kullanımı (gizlilik /uygun olduğu yerde holding faaliyetleri veya ticaret için) bu amaçları etkin bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

(d) Yukarıda belirtilenlerden ötürü

 • Eğer yüksek vergi yükü bulunan ya da başka bir nedenle dezavantajlı bir ülkede yaşayan bir bireyseniz, varlıklarınızı korumak ve büyük vergi yükünden, veraset vergisi ve diğer kişisel vergilerden kaçınmak için TEK seçeneğiniz daha elverişli koşullara sahip (Dubai – aşağıya bakınız) bir ülkeye fiziken yerleşmenizdir. Ancak çıkışta ülkenizdeki vergi yasalarına dikkat edin zira cezalar/sınırlamalar bulunabilir!!!!
 • Eğer bir işletme / şirket /profesyonel/bağımsız çalışansanız ve yüksek vergi yükü bulunan ya da başka bir nedenle dezavantajlı ve ayrıca banka mevduatı ve diğer varlık kesintisi risklerinin de yer aldığı bir ülkede yaşıyorsanız varlıklarınızı korumak ve büyük vergi yükünden, kaçınmak için TEK seçeneğiniz işletmenizin ve malvarlığınızın TAMAMINI veya BİR KISMINI (aşamalarla) daha elverişli koşullara sahip (Dubai – aşağıya bakınız) bir ülkede gerçek bir şekilde tekrar konumlandırmanız ve fiziken buraya yerleşmenizdir. AB şirketleri halen AB dâhilindeki faaliyetler için kullanılabilir ve “ekstra nakit saklamak” veya daha büyük bir uluslararası vergi yapısının bir kısmı olarak AB KDV numarası ve mükellefiyetine gereksinim devam edecektir.
 • VEYA HER İKİSİ!

(e) ANCAK…. Dikkatli olun bu not herkes için geçerli değildir! Doğaldır ki güvenli ülkeler için birkaç iyi seçim kalmıştır (benim kanaatime göre tek) bu yerlere talep 1-2 yıl içinde artacak ve kolay ve hızlı erişim sağlamak zorlaşacaktır.

Kanıt – “Orta Derecedeki Zengin Arayışı” için Dünyadaki Mevcut Durum

 • AB Güvence sınır olan 100.000 EURO’yu aşan BANKA HESAPLARINDA AB ülkelerinde riskler (Kıbrıs Banka Mevduat “Kesintisi” ile başlayan) ve AB dâhilinde ciddi bilgi değişimi riskleri …
 • Uzak Doğu merkezlerinin ölümü …Singapur ve Hong Kong (Singapur’da şu anda gerçekleşenlerin hâlihazırda Hong Kong’da da gerçekleştiğine dikkat edin)
 • Singapur bankaları 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla yabancıların hesaplarını kapatmaya zorlanıyor (SINGAPUR AB/ABD tarafından vuruldu)
 • Singapur Maliye Bakanı’nın 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle geçerli olacak Yeni Önlem Hakkındaki Duyurusu MAHKEME KARARI OLMADAN BİLGİ DEĞİŞİMİ!
 • AB’nin etki alanı /coğrafi yakınlığı dâhilindeki Merkezlerin Ölümü (Monako, İsviçre, San Marino, Andora, Lihtenştayn)

AB’nin birkaç gün önceki saldırısına bakınız … mahkeme kararı olmadan bilgi değişimine zorluyor …AB, AB üyesi olmayan dost ülkeleri (İsviçre, Monako, Andora, Lihtenştayn, San Marino) vergi kaçağına ilişkin bilgi değişimine zorluyor

 • Geri Kalanların Ölümü …. FATF, OECD ve AB’nin kara listeleri VE AB /ABD ve diğer ülkelerin zorunlu Bilgi Değişimi Anlaşmalarıyla onaylanmıştır.

Gezegende kim hala ayakta? Ve kim, en üst seviyede “Global Seçkinler için Yeni İsviçre” olarak çok iyi nedenlerle ileriye gitmeye devam edecek?

Birleşik Arap Emirlikleri!

(Dubai / BAE)

Dubai hakkında eski tarihli çok aydınlatıcı kehanet gibi bir makaleyi okuyun:

Makaleye erişmek için buraya tıklayın

…0% vergi, vergisiz kendi ülkenize geri dönüş

…Batıya bağımlı olmayan güvenli ve sağlam yerel (ve uluslararası) bankalar ve sağlam ekonomi (petrol, 1 trilyon dolar ESF (Egemen servet Fonu))

… Tam Banka ve Emanet Fonu Gizliliği. HİÇBİR Ülkeyle Bilgi Değişim Anlaşması Mevcut Değil

VE bilhassa önemsiz kimselerin ülkeyi kullanmalarına imkân vermeyen, seçici ve istismarı önleyen diğer ülkelerin acı bir şekilde daha önceden başaramadıkları (İsviçre) “Kota” sistemi

ANCAK bunun anlamı (artan talep göz önünde bulundurulduğunda) para aklama üzerinde daha sıkı denetim için dışarıdan baskılar, çok daha uzun şirket kuruluşu ve banka hesap açılış süreleri (3-6 ay), bankalarda daha yüksek minimum mevduat istenmesi ve daha uzun tarama süreci, daha yüksek emlak fiyatları ve yaşam maliyeti / işlem maliyetleri vb nedeniyle erişim sağlamanın daha da zorlaşabileceğidir. Bu nedenler EĞER böyle bir hamle planlanıyorsa mümkün olduğunca erken hareket etmek gereklidir!

Sonuç

AB’de ‘gittikçe tehlikeli bir şekilde kötüleşen’ ekonomik kriz (borç, bankacılık krizi, mali ve finansal kriz) veri olarak alındığında, BAE teşviklerinden yararlanma hatta burada ticari veya kişisel çıkarları kısmen veya tamamen tekrar konumlandırma veya en azından BAE’de varlıkların güvenli bir şekilde korunması ve AB veya ‘Eski Dünya’nın akıldışı vergileri, bilgi değişimi riskleri ve banka mevduat kesintisi riskleri gibi risklerinden uzak tutmak için BAE’de bir ‘üs’ bulundurmanın yollarını değerlendirmek son derece makul görünmektedir.

 

 

Mesajınız acil mi?
EvetHayır

 • İsminiz (zorunlu)
 • E-posta adresiniz (zorunlu)
 • Cep Telefonu numaranız
 • Konu
 • Mesajınız


%d bloggers like this:
Skype Me™!